Trắc nghiệm Giải bài toán bằng cách lập phương trình có đáp án (Vận dụng)

  • 781 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hai số tự nhiên biết rằng hai lần số thứ nhất hơn ba lần số thứ hai là 9 và hiệu các bình phương của chúng bằng 119. Tìm số lớn hơn.

Xem đáp án

Đáp án A

Gọi số thứ nhất là a; aN; số thứ hai là b; bN

Vì hai lần số thứ nhất hơn ba lần số thứ hai là 9 nên ta có:

2a – 3b = 9 => b = 2a-93  

Vì hiệu các bình phuong của chúng bằng 119 nên ta có phương trình:


Câu 2:

Cho hai số tự nhiên biết rằng số thứ nhất lớn hơn hai lần số thứ hai là 3 và hiệu các bình phương của chúng bằng 360. Tìm số bé hơn.

Xem đáp án

Đáp án D

Gọi số thứ nhất là a; aN*; số thứ hai là b; bN*

Giả sử a > b

Vì số thứ nhất lớn hơn hai lần số thứ hai là 3 nên ta có a – 2b = 3 => a = 2b + 3

Vì hiệu các bình phương của chúng bằng 360 nên ta có phương trình:


Câu 3:

Tích của hai số tự nhiên liên tiếp hơn tổng của chúng là 109. Tìm số bé hơn.

Xem đáp án

Đáp án D

Gọi số bé hơn là a; aN*; thì số lớn hơn là a + 1

Vì tích của hai số tự nhiên liên tiếp lớn hơn tổng của chúng là 109 nên ta có phương trình:


Câu 4:

Tích của hai số tự nhiên chắn liên tiếp hơn tổng của chúng là 482. Tìm số bé hơn.

Xem đáp án

Đáp án C

Gọi số bé hơn là a; aN*; thì số chẵn liên tiếp lớn hơn là a + 2

Vì tích của hai số tự nhiên chắn liên tiếp hơn tổng của chúng là 482 nên ta có phương trình:


Câu 5:

Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu cả chiều dài và chiều rộng cùng tăng thêm 5 cm thì được một hình chữ nhật mới có diện tích bằng 153cm2. Tìm chu vi của hình chữ nhật ban đầu.

Xem đáp án

Đáp án B

Gọi x là chiều rộng hình chữ nhật lúc đầu (x > 0) (cm)

Chiều dài hình chữ nhật lúc đầu: 3x (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật lúc sau: x + 5 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật lúc sau: 3x + 5 (cm)

Theo đề bài ta có phương trình:

Vậy chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật ban đầu là 12 cm và 4 cm

Suy ra chu vi hình chữ nhật ban đầu là (1 + 4).2 = 32 (cm)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận