Trắc nghiệm Góc ở tâm. Số đo cung có đáp án (Nhận biết)

  • 1029 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Chọn khẳng định đúng. Góc ở tâm là góc:

Xem đáp án

Góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn được gọi là góc ở tâm

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Chọn khẳng định đúng. Góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn được gọi là:

Xem đáp án

Góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn được gọi là góc ở tâm.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Trong một đường tròn, số đo cung nhỏ bằng:

Xem đáp án

Số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Chọn khẳng định đúng. Trong một đường tròn, số đo cung lớn bằng:

Xem đáp án

Số đo của cung lớn bằng hiệu giữa 360o và số đo của cung nhỏ (có chung 2 mút với cung lớn)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Trong hai cung của một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau, cung nào nhỏ hơn?

Xem đáp án

Trong hai cung của một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau, cung nào nhỏ hơn thì có số đo nhỏ hơn

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận