Trắc nghiệm Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung có đáp án (Nhận biết)

  • 833 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Góc ở hình nào dưới đây biểu diễn góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung?

Xem đáp án

Cho đường tròn tâm (O) có Ax là tia tiếp tuyến tại tiếp điểm A và dây cung AB. Khi đó góc BAx là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Trong hình vẽ dưới đây, biết CF là tiếp tuyến của đường tròn (O). Hãy chỉ ra góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung?

Xem đáp án

Đường tròn tâm (O) có CF là tia tiếp tuyến tại tiếp điểm A và dây cung BC. Nên góc BCF là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung có số đo bằng?

Xem đáp án

Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung có số đo bằng nửa số đo cung bị chắn

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Trong một đường tròn, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

So sánh APB^ và ABT^ trong hình vẽ dưới đây biết BT là tiếp tuyến của đường tròn (O)

Xem đáp án

Xét đường tròn (O) có ABT^ là góc tạo bởi tiếp tuyến BT và dây cung AB; APB^là góc nội tiếp chắn cung AB

Suy ra ABT^ = APB^ = (hệ quả)

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận