Trắc nghiệm Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b có đáp án (Nhận biết)

  • 792 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho đường thẳng d: y = ax + b (a khác 0). Hệ số góc của đường thẳng d là:

Xem đáp án

Đường thẳng d có phương trình y = ax + b (a khác 0) có a là hệ số góc

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Cho đường thẳng d: y = −kx + b (k khác 0). Hệ số góc của đường thẳng d là

Xem đáp án

Đường thẳng d có phương trình y = −kx + b (k khác 0) có –k là hệ số góc

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cho đường thẳng d: y = ax + b (a > 0). Gọi α là góc tạo bởi tia Ox và d. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án

Cho đường thẳng d có phương trình y = ax + b (a khác 0)

Gọi α là góc tạo bởi tia Ox và d. Ta có a = tanα

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cho đường thẳng d: y = ax + b (a < 0). Gọi α là góc tạo bởi tia Ox và d. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án

Cho đường thẳng d có phương trình y = ax + b (a khác 0)

Gọi α là góc tạo bởi tia Ox và d. Ta có a = tanα mà a < 0 nên tanα< 0

Đáp án cần chọn là: A.


Câu 5:

Cho đường thẳng d: y = 2x + 1. Hệ số góc của đường thẳng d là?

Xem đáp án

Đường thẳng d: y = 2x + 1 có hệ số góc là a = 2

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận