Trắc nghiệm Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông có đáp án (Nhận biết)

  • 1049 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Cho tam giác MNP vuông tại N. Hệ thức nào sau đây là đúng?

Xem đáp án


Câu 2:

Cho tam giác MNP vuông tại N. Hệ thức nào sau đây là đúng?

Xem đáp án


Câu 3:

Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = a, AC = b, AB = c. Chọn khẳng định sai?

Xem đáp án

Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = a, AC = b, AB = c. Ta có:

+) Theo định lý Py-ta-go ta có a2 = b2 + c2 nên C đúng.

+) Theo hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông ta có:

b = a. sin B = a. cos C; c = a. sin C = a. cos B; b = c. tan B = c. cot C;

C = b. tan C = b. cot B

Nên A, D đúng

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng :

Xem đáp án

Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng : 

+) Cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc cạnh huyền nhân với cosin góc kề.

+) Cạnh góc vuông kia nhân với tan góc đối hoặc nhân với cot góc kề.

Đáp án cần chọn là D.


Câu 5:

Cho phát biểu sau : ‘Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân với …………. góc đối hoặc nhân với cotan góc kề. Điền từ thích hợp vào ô trống.

Xem đáp án

Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng : 

+) Cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc cạnh huyền nhân với cosin góc kề.

+) Cạnh góc vuông kia nhân với tan góc đối hoặc nhân với cot góc kề.

Đáp án cần chọn là C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận