Trắc nghiệm Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số có đáp án (Nhận biết)

  • 1003 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Nếu gía trị của biến x tăng lên mà giá trị tương ứng của f(x) cũng tăng thì hàm số y = f(x) được gọi là

Xem đáp án

Nếu giá trị của biến x tăng lên mà giá trị tương ứng của f(x) cũng tăng thì hàm số y = f(x) được gọi là hàm số đồng biến

Đáp án cần chọn là : A


Câu 2:

Nếu giá trị của biến x tăng lên mà giá trị tương ứng của f(x) giảm thì hàm số y = f(x) được gọi là:

Xem đáp án

Nếu giá trị của biến x tăng lên mà giá trị tương ứng của f(x) giảm thì hàm số y = f(x) được gọi là hàm số nghịch biến

Đáp án cần chọn là : B


Câu 3:

Khi x thay đổi mà giá trị của y luôn nhận một giá trị không đổi thì hàm số y được gọi là:

Xem đáp án

Khi x thay đổi mà giá trị của y luôn nhận một giá trị không đổi thì hàm số y được gọi là hàm hằng.

Đáp án cần chọn là : C.


Câu 4:

Cho hàm số y = f(x) xác định trên D. Với x1, x2D; x1 < x2, khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án


Câu 5:

Cho hàm số y = f(x) xác định trên D. Với x1, x2D; x1 > x2, khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận