Trắc nghiệm Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số có đáp án (Thông hiểu)

  • 847 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho hàm số f(x)=3x2. Tính f(−1).

Xem đáp án

Thay x = −1 vào hàm số ta được: f(1)=3(1)2=2

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Cho hàm số f(x)=x3+x. Tính f(2).

Xem đáp án

Thay x = 2 vào hàm số ta được: f(2)=23+2=10

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Cho hàm số f(x)=x33x2. Tính 2.f(3)

Xem đáp án

Thay x = 3 vào hàm số ta được f(3)=323.32=16 2.f(3)=2.16=32

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cho hàm số f(x)=3x2+2x+1. Tính f(3) – 2f(2).

Xem đáp án

Thay x = 3 vào hàm số ta được: f(3)=3.32+2.3+1=34

Thay x = 2 vào hàm số ta được: f(2)=3.22+2.2+1=17

Suy ra f(3) – 2f(2) = 34 −2.17 = 0

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Cho hai hàm số f(x)=2x3 và h(x) = 10 – 3x. So sánh f(−2) và h(−1)

Xem đáp án

Thay x = −2 vào hàm số f(x)=2x3 ta được f(2)=2.(2)3=16

Thay x = −1 vào hàm số h(x) = 10 – 3x ta được h(−1) = 10 – 3 (−1) = 13

Nên f(−2) > h(−1)

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận