Trắc nghiệm Ôn tập chương 1 Hình học có đáp án (Nhận biết)

  • 1015 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Cho tam giác ABC vuông tại A, chiều cao AH. Chọn câu sai.

Xem đáp án


Câu 2:

Cho hình vẽ sau:

Chọn câu sai

Xem đáp án

+ Xét tam giác AHB vuông tại H có sin B = AHAB nên A đúng.

+ Xét tam giác ABC vuông tại A có cos C =ACBC nên B đúng.

+ Xét tam giác ABC vuông tại A có tan B =ACAB nên C đúng.

+ Xét tam giác AHC vuông tại H có tan C =AHCH  nên D sai

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Chọn câu đúng nhất. Nếu α là một góc nhọn bất kì, ta có:

Xem đáp án

Nếu α là một góc nhọn bất khì thì sin2α+ cos2α=1; tanα.cotα = 1;

tanα=sinαcosα; cot(α)=cosαsinα nên cả A, B, C đều đúng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Cho α;β là hai góc nhọn bất kì α<β. Chọn câu đúng

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận