Trắc nghiệm Phương trình đường elip có đáp án

  • 785 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Phương trình của elip có 1 tiêu điểm F2(1; 0) và đi qua điểm M2; -25 là:

Xem đáp án


Câu 3:

Cho elip có phương trình 4x2 + 9y2 = 36. Khi đó hình chữ nhật cơ sở có diện tích bằng:

Xem đáp án

Hình chữ nhật cơ sở có chiều dài là 6 và chiều rộng là 4 nên diện tích là 24.

Đáp án là C.


Câu 4:

Cho elip (E) có phương trình x236 + y216 = 1. Đường thẳng nào sau đây cắt (E) tại hai điểm đối xứng nhau qua trục Oy?

Xem đáp án

Để đường thẳng cắt (E) tại hai điểm đối xứng nhau qua trục Oy thì đường thẳng đó cần song song với trục Ox. Phương án D không thỏa mãn vì không cắt (E).

Đáp án là B.


Câu 5:

Cho elip (E) có phương trình x2169 + y225 = 1 với hai tiêu điểm là F1, F2. Với điểm M bất kì trên (E) thì chu vi tam giác MF1F2 là:

Xem đáp án

Từ phương trình chính tắc của (E) ta có các thông tin về các bán trục và bán tiêu cự a = 13, b = 5, c = 12.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận