Trắc nghiệm Tỉ số lượng giác của góc nhọn có đáp án (Nhận biết)

  • 1171 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cho tam giác MNP vuông tại M. Khi đó cos MNP^ bằng

Xem đáp án

Ta có cos MNP^=MNNP

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Cho tam giác MNP vuông tại M. Khi đó tan MNP^ bằng

Xem đáp án

Ta có tan MNP^=MPMN

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Trong một tam giác vuông, tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối của góc α được gọi là

Xem đáp án

Trong một tam giác vuông, tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối của góc α được gọi là: cotα.

Đáp án cần chọn là D


Câu 4:

Cho α là góc nhọn bất kỳ. Chọn khẳng định đúng

Xem đáp án

Cho α là góc nhọn bất kỳ. Khi đó sin2α+cos2α=1

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Cho α là góc nhọn bất kỳ. Chọn khẳng định sai:

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận