Trắc nghiệm Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau có đáp án (Nhận biết)

  • 852 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là?

Xem đáp án

Đáp án A

Tâm của đường tròn nội tiếp tam giác là giao của ba đường phân giác góc trong tam giác


Câu 2:

Số đường tròn nội tiếp của tam giác là?

Xem đáp án

Đáp án A

Tâm của đường tròn nội tiếp tam giác là giao của ba đường phân giác góc trong tam giác

Vì vậy mỗi tam giác chỉ có 1 đường tròn nội tiếp


Câu 3:

Mỗi một tam giác có bao nhiêu đường tròn bàng tiếp tam giác?

Xem đáp án

Đáp án C

Đường tròn tiếp xúc với một cạnh của tam giác và tiếp xúc với phần kéo dài của hai cạnh còn lại gọi là đường tròn bàng tiếp tam giác

Với một tam giác có ba đường tròn bàng tiếp


Câu 4:

Tâm đường tròn bàng tiếp tam giác là?

Xem đáp án

Đáp án C

Đường tròn tiếp xúc với một cạnh của tam giác và tiếp xúc với phần kéo dài của hai cạnh còn lại gọi là đường tròn bàng tiếp tam giác. Tâm đường tròn bàng tiếp tam giác là giao của 1 đường phân giác góc trong và hai đường phân giác góc ngoài của tam giác


Câu 5:

Cho hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm. Chọn khẳng định sai?

Xem đáp án

Đáp án B

Nếu hai tiếp tuyến của đường tròn cắt nhau tại một điểm thì:

- Điểm đó cách đều hai tiếp điểm.

- Tia kẻ từ điểm đó đi qua tâm là tia phân giác của các góc tạo bởi hai tiếp tuyến.

- Tia kẻ từ tâm đi qua điểm đó là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính đi qua tiếp điểm


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận