Trắc nghiệm Toán 9 Bài 10 (có đáp án): Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

  • 1034 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Một hình tròn có diện tích S = 144π (cm2) . Bán kính của hình tròn đó là:

Xem đáp án

Đáp án C

Diện tích hình tròn là

 S = πR2 = 144π  R2 = 144  R = 12 (cm)


Câu 2:

Diện tích hình tròn bán kính R = 10 cm là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Diện tích S = πR2 = π.102 = 100π (cm2)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận