Trắc nghiệm Toán 9 Bài 3 (có đáp án): Góc nội tiếp

  • 1405 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hình nào dưới đây biểu diễn góc nội tiếp?

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án


Câu 2:

Góc nội tiếp nhỏ hơn hoặc bằng 90° có số đo

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Trong một đường tròn:

Góc nội tiếp (nhỏ hơn hoặc bằng 90°) có số đo bằng nửa số đo góc ở tâm cùng chắn một cung


Câu 3:

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Trong một đường tròn:

+ Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau

+ Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau

+ Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông

Như vậy hai góc nội tiếp bằng nhau có thể cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau

Phương án A, B, C đúng và D sai


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

n

1 năm trước

nguyễn trương nhã uyên

Bình luận


Bình luận