Trắc nghiệm Toán 9 Bài 3 (có đáp án): Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

  • 3430 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Kết quả rút gọn của biểu thức a+abb+ab (với a, b > 0) là ?

Xem đáp án

Chọn đáp án C.

Với a, b > 0, ta có


Câu 3:

Giá trị của biểu thức A=9-214+9+214 là?

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 4:

Giá trị lớn nhất của biểu thức A=x-2+4-x là ?

Xem đáp án

Chọn đáp án A.

Tập xác định D = [2; 4]

Áp dụng BĐT Bunhia – copxki ta có:


Câu 5:

Rút gọn biểu thức: A=58+50-218

Xem đáp án

Chọn đáp án C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

75%

0%

0%

25%

0%

Nhận xét

B

1 năm trước

Binhjkk

1 năm trước

Quốc Híp

1 năm trước

Đặng Tuân

Gút chọp
T

12 tháng trước

Tạ Thị Bích Ngọc

Bình luận


Bình luận

nguyễn thị nguyệt anh
20:58 - 25/09/2020

sao lại có một số câu mình chưa học nhỉ

Thư Hồ
15:28 - 16/11/2021

câu 6 sao đề cho và đề giải thích ra đáp án khác nhau sao chọn đáp án được