Trắc nghiệm Toán 9 Bài 9 (có đáp án): Căn bậc ba

  • 1630 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Kết quả so sánh nào sau đây sai ?

Xem đáp án

Chọn đáp án B.

Bài tập: Căn bậc ba - Bài tập Toán lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 2:

Kết quả của phép tính 1293233+3133:2133 là ?

Xem đáp án

Chọn đáp án C.

Ta có

Bài tập: Căn bậc ba - Bài tập Toán lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 3:

Kết quả rút gọn của biểu thức a43+a2b23+b43a23+ab3+b23 là ?

Xem đáp án

Chọn đáp án C.

Ta có:


Câu 5:

Kết quả của phép tính 273:83 là = ?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Ta có :

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Trần Ngọc Vũ

Bình luận


Bình luận

Thiên lộc
18:05 - 16/03/2022

đáp án a : a-b