3.5

Đánh giá trung bình

50%

0%

0%

50%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lựu Phạm

1 năm trước

Quốc Híp

Bình luận


Bình luận

Trần Đức Hiếu
20:58 - 23/09/2020

kí hiệu ≢
là j vậy ạ ?

Thánh Khẩu Ngiệp
19:23 - 18/10/2020

Là khác á bạn, ví dụ như a khác 0 và b dương