Trắc nghiệm Tứ giác nội tiếp có đáp án (Nhận biết)

  • 794 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 3:

Một tứ giác nội tiếp đường tròn là

Xem đáp án

Một tứ giác nội tiếp là tứ giác có 4 đỉnh nằm trên một đường tròn.

Đáp án cần chọn là C


Câu 4:

Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối nhau bằng

Xem đáp án

Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối nhau bằng 180°.

Đáp án cần chọn là A.


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Hình thang không phải một tứ giác nội tiếp đường tròn.

Đáp án cần chọn là D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận