120 câu trắc nghiệm Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng nâng cao (P1)

  • 15564 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng song song với trục Ox?

Xem đáp án

Đáp án A

Trục Ox có phương trình là y= 0.

Nên đường thẳng này có 1 VTPT là: n(0;1)

Do đó 1 VTCP của đường thẳng là (1; 0)


Câu 2:

Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng song song với trục Oy?

Xem đáp án

Đáp án B

Trục Oy có phương trình là x = 0.

Nên đường thẳng này có 1 VTPT là n(1;0)

Do đó:1 VTCP của đường thẳng là (0; 1)

Mà 2 vectơ (0; 1) và (0; -1) là 2 vectơ cùng phương nên vectơ (0; -1) cũng là VTCP đối với trục Oy.


Câu 3:

Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường phân giác góc phần tư thứ nhất?

Xem đáp án

Đáp án B

Phương trình đường phân giác góc phần tư thứ nhất là (d) :  x- y= 0.

Đường thẳng này có VTPT là (1; -1) nên có VTCP là (1;1)

Mà vecto (1; 1) và (-1; -1) là 2 vecto cùng phương nên vecto (-1; -1) cũng là VTCP của đường thẳng (d)


Câu 4:

Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của đường thẳng song song với trục Ox?

Xem đáp án

Đáp án A

Trục Ox có phương trình đường thẳng là y = 0. Đường thẳng này có VTPT là (0; 1).

Các đường thắng song song với nhau sẽ có cùng VTCP và có cùng VTPT nên các đường thẳng song song với trục Ox có VTPT là (0; 1) .


Câu 5:

Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của đường thẳng song song với trục Oy?

Xem đáp án

Đáp án C

Trục Oy có phương trình đường thẳng là x = 0. Đường thẳng này có VTPT là ( 1; 0) và có VTCP (0; 1)

Mà các đường thẳng song song với nhau có cùng VTPT và VTCP nên câc đường thẳng song song với trục Oy có VTPT là (1; 0)

Mà 2 vecto ( 1; 0) và ( -3; 0) là 2 vecto cùng phương nên vecto ( -3; 0) cũng là VTPT của trục Oy.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

4

Đánh giá trung bình

75%

0%

0%

25%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Tùng Thanh

Tốt
B

1 năm trước

Bùi Hương

1 năm trước

Kien Nguyen

H

3 tháng trước

Hoàng Tú

Bình luận


Bình luận

Thuỳ Dungg
10:59 - 28/03/2020

đáp án sai