Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học có đáp án (Đề 1)

  • 2186 lượt thi

  • 3 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 3:

Cho tam giác ABC, hai đường cao BE và CF cắt nhau tại H. Gọi D là điểm đối xứng của H qua trung điểm M của BC

c) Chứng minh tứ giác ABDC nội tiếp được đường tròn

Xem đáp án

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

c) Xét tứ giác BHCD có:

M là trung điểm của 2 đường chéo HD và BC

⇒ Tứ giác BHCD là hình bình hành

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Mà BE ⊥ AC ; FC ⊥ AB

⇒ CD ⊥ AC ; DB ⊥ AB

Xét tứ giác ABDC có:

∠(ABD) = ∠(ACD) = 900

∠(ABD ) + ∠(ACD) = 1800

⇒ Tứ giác ABDC nội tiếp được đường tròn


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận