Đề thi thử ĐGNL ĐHQG Hà Nội năm 2023-2024 (Đề 15)

  • 413 lượt thi

  • 150 câu hỏi

  • 150 phút

Câu 1:

Biểu đồ dưới đây mô tả kết quả kinh doanh về doanh thu thuần và Lợi nhuận sau thuế (LNST) của FPT giai đoạn 2010 – 2020.

Biểu đồ dưới đây mô tả kết quả kinh doanh về doanh thu thuần và Lợi nhuận sau thuế (LNST) của FPT giai đoạn 2010 – 2020. (ảnh 1)

Lợi nhuận sau thuế của năm 2020 so với năm 2010 tăng bao nhiêu tỉ đồng?

Xem đáp án

Lợi nhuận sau thuế của năm 2020 so với năm 2010 tăng 4422 – 1691= 2731 tỉ đồng.

Chọn B


Câu 2:

Trong các khẳng dịnh sau thì khẳng định nào sai ?

Xem đáp án
Trong các khẳng dịnh sau thì khẳng định nào sai ? (ảnh 1)

Câu 3:

Cho hàm số y=exlnx. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án

Ta có y=exlnx>0x>0lnx>0x>1

Chọn D


Câu 4:

Tọa độ hình chiếu của A ( 1;2;-3) lên mặt Oxy là:

Xem đáp án

Khi chiếu một điểm lên mặt Oxy thì cao độ z của điểm đó bị triệt tiêu. Áp dụng trực tiếp cho bài này ta có hình chiếu của A(1;2;-3) có tọa độ là (1;2;0)

Chọn C


Câu 5:

Hệ phương trình 1xyx1+y2=251xyy1+x2=12 có nghiệm duy nhất xo;y0. Kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Điều kiện: x0;y0

Nhận thấy, nếu 1xy=0  thì hệ phương trình không thỏa mãn 1xy0

Do đó từ hệ phương trình đã cho suy ra x1+y21xy=52(1)y1+x21xy=2(2)

Trừ từng vế hai phương trình (1) và (2) ta được:

x1+y2y1+x21xy=522(xy)(1xy)1xy=12xy=12x=12+y

Thế x=12+y  vào (1) ta được:

12+y1+y2=52112+yy4y9+12y2+9y8=0y124y2+14y+16=0y=12

Với y=12x=1  (thỏa mãn điều kiện).

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất xo;yo=1;12

Ta có; xo+yo=1+12=32;xoyo=112=2

Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận