Tổng hợp Trắc nghiệm Chương 1 Hình học 9 (có đáp án)

  • 2093 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH (như hình vẽ). Hệ thức nào sau đây là đúng?

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Xem đáp án

Đáp án B

Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Khi đó ta có hệ thức: AH2 = BH.CH


Câu 2:

Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH (như hình vẽ). Hệ thức nào sau đây là sai?

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Xem đáp án

Đáp án D

Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH. Khi đó ta có các hệ thức:


Câu 3:

Tính x, y trong hình vẽ sau:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Xem đáp án

Đáp án C

Áp dụng hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Vậy x = 7,2; y = 12,8


Câu 4:

Tính x, y trong hình vẽ sau:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Xem đáp án

Đáp án A

Theo định lý Pytago ta có:

BC2=AB2+AC2BC2=100 ⇔ BC = 10

Áp dụng hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông ta có:

Vậy x = 3,6; y = 6,4


Câu 5:

Tính x, y trong hình vẽ sau:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Xem đáp án

Đáp án A

Theo định lý Pytago ta có:

BC2=AB2+AC2BC2=74

⇔ BC = 74

Áp dụng hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

B

9 tháng trước

Bie New

Bình luận


Bình luận

Thành Nguyễn Công
18:37 - 01/11/2020

ko cho mà lại có nhân tan 60 ?

Ảnh đính kèm