Tổng hợp Trắc nghiệm Toán 9 Chương 1 Đại Số 9 (có đáp án)

  • 1944 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Biểu thức 1-7x có nghĩa khi ?

Xem đáp án

Chọn đáp án D.

Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án | Toán lớp 9


Câu 2:

Biểu thức x-1-6-4xx+7 có nghĩa khi ?

Xem đáp án

Chọn đáp án C.

Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án | Toán lớp 9


Câu 3:

Biểu thức 9-3x3-x3+x-23x có nghĩa khi ?

Xem đáp án

Chọn đáp án B.

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án


Câu 4:

Biểu thức x+43+x+2 có nghĩa khi ?

Xem đáp án

Chọn đáp án A.

- Vì biểu thức trong căn bậc ba luôn tồn tại với mọi x ∈ R

Nên Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án | Toán lớp 9 có nghĩa với mọi x ∈ R


Câu 5:

Biểu thức x-1-3 có nghĩa khi 

Xem đáp án

Chọn đáp án D.

Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án | Toán lớp 9


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận