Tổng hợp Trắc nghiệm Toán 9 Chương 2 Đại Số 9 (có đáp án)

  • 2049 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Cho hàm số y = f(x) xác định trên D . Với x1x2 ∈ D; x1 < x2 khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

Cho hàm số y = f(x) xác định trên tập D. Khi đó:

• Hàm số đồng biến trên D ⇔ ∀ x1x2 ∈ D : x1  < x2 ⇒ f(x1) < f(x2)

• Hàm số nghịch biến trên D ⇔ ∀ x1x2 ∈ D : x1  < x2 ⇒ f(x1) > f(x2)


Câu 2:

Cho hàm số f(x) = 3 - x2. Tính f(-1)

Xem đáp án

Đáp án B

Thay x = -1 vào hàm số ta được: f(x) = 3 --12 = 2 .


Câu 3:

Cho hàm số f(x) = x3 - 3x - 2. Tính 2.f(3)

Xem đáp án

Đáp án C

Thay y = 3 vào hàm số ta được: f(3) = 33 - 3.3 - 2 = 16 ⇒ 2.f(3) = 2.16 = 32.


Câu 4:

Cho hai hàm số f(x) = -2x3 và h(x) = 10 - 3x . So sánh f(-2) và h(-1)

Xem đáp án

Đáp án D

Thay x = -2 vào hàm số f(x) = -2x3  ta được f(-2) = -2.(-2) = 16 .

Thay x = -1 vào hàm số h(x) = 10 - 3x ta được h(-1) = 10 - 3.(-1) = 13.

Nên f(-2) > h(-1).


Câu 5:

Cho hai hàm số f(x) =x2 và g(x) = 5x - 4 . Có bao nhiêu giá trị của a để f(a) = g(a)

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Vậy có 2 giá trị của thỏa mãn.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

7 tháng trước

Vinh Lâm

Bình luận


Bình luận

Thanh Cindy
18:35 - 07/11/2021

cũng tốt