Trắc nghiệm Căn bậc hai có đáp án (Nhận biết)

  • 2706 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho số thực a > 0. Số nào sau dây là căn bậc hai số học của a?

Xem đáp án

Với số dương a, số a được gọi là căn bậc hai số học của a

Đáp án cần chọn là A


Câu 2:

Cho số thực a > 0. Căn bậc hai số học của a là x khi và chỉ khi

Xem đáp án

Với số dương a, số x được gọi là căn bậc hai số học của a khi và chỉ khi a=xx0x2=a

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án


Câu 4:

Khẳng định nào sau đây là sai:

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

X

7 tháng trước

Xuân Hương

Bình luận


Bình luận

Luyn Luyn
20:50 - 19/06/2022

game là í dì