Trắc nghiệm Cung chứa góc có đáp án (Nhận biết)

  • 762 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Quỹ tích các điểm M nhìn đoạn thẳng AB cho trước dưới một góc vuông là:

Xem đáp án

Quỹ tích các điểm M nhìn đoạn thẳng AB cho trước dưới một góc vuông là đường tròn đường kính AB

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Đường tròn đường kính CD là quỹ tích của điểm nào dưới đây?

Xem đáp án

Quỹ tích các điểm M nhìn đoạn thẳng CD cho trước dưới một góc vuông là đường tròn đường kính CD

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Với đoạn thẳng AB và góc 0o<α<180o cho trước thì quỹ tích các điểm M thỏa mãn AMB^=α là:

Xem đáp án

Với đoạn thẳng AB và góc α0° <α< 180° cho trước thì quỹ tích các điểm M thỏa mãn AMB^=α là hai cung chứa góc  dựng trên đoạn AB

Hai cung chứa góc α nói trên là hai cung tròn đối xứng nhau qua AB. Hai điểm A, B được coi là thuộc quỹ tích

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cho hình vẽ sau, chọn kết luận đúng:

Xem đáp án

Quan sát hình vẽ ta thấy các điểm B, D thuộc cung chứa góc 80o dựng trên đoạn AC, còn điểm E thuộc cung chứa góc 75o dựng trên đoạn AC

Do đó chỉ có đáp án 2 điểm B, D thuộc cung chứa góc 80odựng trên đoạn AC là đúng

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Sắp xếp các bước dựng cung chứa góc α thích hợp

1. Vẽ đường trung trực d của đoạn thẳng AB.

2. Vẽ cung AmB, tâm O, bán kính OA sao cho cung này nằm ở giữa mặt phẳng bờ AB không chứa tia Ax. Cung AmB được như hình vẽ như trên là một cung chứa góc α

3. Vẽ tia Ax tạo với AB một góc α

4. Vẽ đường thẳng Ay vuông góc với Ax. Gọi O là giao điểm của Ay với d.

Xem đáp án

Các bước dựng cung chứa góc α là:

1. Vẽ đường trung trực d của đoạn thẳng AB.

2. Vẽ tia Ax tạo với AB một góc α

3. Vẽ đường thẳng Ay vuông góc với Ax. Gọi O là giao điểm của Ay với d.

4. Vẽ cung AmB, tâm O, bán kính OA sao cho cung này nằm ở giữa mặt phẳng bờ AB không chứa tia Ax. Cung AmB được như hình vẽ như trên là một cung chứa góc α

Đáp án cần chọn là C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận