Trắc nghiệm Đồ thị của hàm số y = ax + b có đáp án (Nhận biết)

  • 1238 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Chọn khẳng định đúng về đồ thị hàm số y = ax + b (a khác 0)

Xem đáp án


Câu 2:

Chọn khẳng định đúng về đồ thị hàm số y = ax + b (a khác 0) với b = 0

Xem đáp án


Câu 3:

Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào là đồ thị hàm số y = 2x + 1

Xem đáp án

Đồ thị hàm số y = 2x + 1 là đường thẳng đi qua hai điểm có tọa độ (0; 1) và (1; 3) nên hình 1 là đồ thị hàm số y = 2x + 1.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào là đồ thị của hàm số y = 3x – 2

Xem đáp án

Đồ thị hàm số y = 3x − 2 là đường thẳng đi qua hai điểm có tọa độ (0; −2) và (1;1) nên hình 2 là đồ thị hàm số y = 3x − 2.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Đồ thị hàm số y = ax + b (a khác 0) là

Xem đáp án

Đồ thị hàm số y = ax + b (a khác 0) là một đường thẳng.

Chọn A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận