Trắc nghiệm Đồ thị của hàm số y = ax + b có đáp án (Thông hiểu)

  • 1084 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

Xem đáp án

Từ hình vẽ suy ra đồ thị hàm số đi qua hai diểm có tọa độ (1;0) và (2;3)

Thay tọa độ hai điểm vào mỗi hàm số ta thấy với hàm số y = 3x – 3

+) Thay x = 1; y = 0 vào hàm số y = 3x – 3 ta được 0 = 3 – 3 <=> 0 = 0 (luôn đúng)

+) Thay x = 2; y = 3 vào hàm số y = 3x – 3 ta được 3 = 3.2 – 3<=> 3 = 3 (luôn đúng)

Vậy đồ thị hàm số y = 3x – 3 là đường thẳng như hình vẽ.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

Xem đáp án

Từ hình vẽ suy ra đồ thị hàm số đi qua hai điểm có tọa độ (0; −1) và (2; 3)

Thay tọa độ hai điểm vào mỗi hàm số ta thấy với hàm số y = 2x – 1

+) Thay x = 0; y = 1 vào hàm số y = 2x – 1 ta được 1 = 2.0 – 1<=> −1 = −1

(luôn đúng)

+) Thay x = 2; y = 3 vào hàm số y = 2x – 1 ta được 3 = 2.2 – 1<=> 3 = 3 (luôn đúng)

Vậy đồ thị hàm số y = 2x – 1 là đường thẳng như hình vẽ.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận