Trắc nghiệm Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0) có đáp án (Nhận biết)

  • 910 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho hàm số y = ax2 với a0. Kết luận nào sau đây là đúng.

Xem đáp án

Đáp án C

Cho hàm số y = ax2 (a0)

a) Nếu a > 0 thì hàm số nghịch biến khi x < 0 và đồng biến khi x > 0

b) Nếu a < 0 thì hàm số đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0


Câu 2:

Cho hàm số y = ax2 với a0. Kết luận nào sau đây là đúng.

Xem đáp án

Đáp án B

Cho hàm số y = ax2 (a0)

a) Nếu a > 0 thì hàm số nghịch biến khi x < 0 và đồng biến khi x > 0

b) Nếu a < 0 thì hàm số đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0


Câu 3:

Kết luận nào sau đây là sai khi nó về đồ thị của hàm số y = ax2 với a0.

Xem đáp án

Đáp án B

Đồ thị của hàm số y = ax2 (a0) là một parabol đi qua gốc tọa độ O, nhận Oy là trục đối xứng (O là đỉnh của parabol)

- Nếu Với a > 0 đồ thị nằm phía trên trục hoành và O là điểm thấp nhất của đồ thị

- Nếu Với a < 0 đồ thị nằm phía dưới trục hoành và O là điểm cao nhất của đồ thị


Câu 4:

Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào có dạng y=ax2 a0?

Xem đáp án

Đáp án D

Ta thấy y=x23=13x2 là hàm số có dạng y=ax2 a0 với a=13.


Câu 5:

Đồ thị hàm số y=ax2 a0 có dạng

Xem đáp án

Đáp án D

Đồ thị hàm số y=ax2a0 có dạng đường cong Parabol.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận