Trắc nghiệm Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0) có đáp án (Thông hiểu)

  • 869 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Giá trị của hàm số y = f(x) = −7x2 tại x0 = −2 là:

Xem đáp án

Đáp án D

Thay x0 = −2 vào hàm số y = f(x) = −7x2 ta được f(−2) = −7.(2)2 = −28


Câu 2:

Giá trị của hàm số y = f (x) = 45x2 tại x0 = − 5 là:

Xem đáp án
Đáp án A
Thay x0 = −5 vào hàm số y = f(x) = 45x2 ta được f(−5) = 45-52 = 20

Câu 3:

Cho hàm số y = f(x) = (−2m + 1)x2. Tìm giá trị của m để đồ thị đi qua điểm A (−2; 4)

Xem đáp án

Đáp án A

Thay tọa độ điểm A (−2; 4) vào hàm số y = f(x) = (−2m + 1)x2 ta được:

(−2m + 1).-22 = 4 <=> −2m + 1 = 1 <=> m = 0

Vậy m = 0 là giá trị cần tìm


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận