Trắc nghiệm Hệ thức Vi – et và ứng dụng có đáp án (Nhận biết)

  • 830 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng: Phương trình ax2 + bx + c = 0 (a0) có hai nghiệm x1; x2. Khi đó:

Xem đáp án


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng: Phương trình ax2 + bx + c = 0 (a0) có a – b + c = 0. Khi đó:

Xem đáp án


Câu 3:

Chọn phát biểu đúng: Phương trình ax2 + bx + c = 0 (a0) có a + b + c = 0. Khi đó:

Xem đáp án


Câu 4:

Cho hai số có tổng là S và tích là P với S24P. Khi đó nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Nếu hai số có tổng là S và tích là P thì hai số đó là hai nghiệm của phương trình

X2 – SX + P = 0 (ĐK: S24P)


Câu 5:

Hai số u = m; v = 1 – m là nghiệm của phương trình nào dưới đây?

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận