Trắc nghiệm Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương có đáp án (Thông hiểu)

  • 1194 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 2,5.14,4

Xem đáp án

2,5.14,4=2,5.14,4=36=62=6

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Kết quả của phép tính 1,25.51,2

Xem đáp án

1,25.51,2=1,25.51,2=64=82=8

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Giá trị của biểu thức 252700+1008448

Xem đáp án

Ta có: 252700+1008448=36.7100.7+144.764.7

=36.7100.7+144.764.7=67107+12787

=7(6  10 + 12  8) = 0

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Phép tính 52.72 có kết quả là?

Xem đáp án

52.72=52.72= |5|.|7| = 5.7 = 35

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Phép tính 122.112 có kết quả là?

Xem đáp án

122.112=122.(11)2= |12|.|-11| = 12.11 = 132

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận