Trắc nghiệm Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông có đáp án (Thông hiểu)

  • 951 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = a, AC = b, ABC^ = 50o. Chọn khẳng định đúng.

Xem đáp án

Cho tam giác ABC vuông tại A BC = a, AC = b, AB = c.

+) Theo hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông ta có:

b = a. sin B = a. sin 50o; c = a. cos B = a. cos 50o; b = c. tan 50o.; c = b.cot 50o.

Nên D đúng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Cho tam giác ABC vuông tại A có AC = 10cm, C^ = 30o. Tính AB, BC

Xem đáp án


Câu 3:

Cho tam giác ABC vuông tại A có AC = 20cm, C^ = 60o. Tính AB, BC

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận