Trắc nghiệm Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số có đáp án

  • 766 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hàm số y = 5 – 3x là hàm số? 

Xem đáp án


Câu 2:

Hàm số y = 5x – 16 là hàm số? 

Xem đáp án


Câu 3:

Hàm số y=12x + 3 là hàm số? 

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận