Trắc nghiệm Ôn tập chương 1 Hình học có đáp án (Thông hiểu)

  • 1144 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Tính giá trị của x trên hình vẽ:

Xem đáp án

Xét tam giác MNP vuông tại M, có MKNP ta có MK2 = NK.PK (hệ thức lượng trong tam giác vuông)

Hay x2=6.9x2=54x=36

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Cho tan a = 3. Khi đó cot a bằng

Xem đáp án

Ta có tan a. cot a = 1 nên cot a=1tana=13

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm, BC = 5cm. AH là đường cao. Tính BH, CH, AC và AH.

Xem đáp án


Câu 4:

Giải tam giác vuông ABC, biết A^ = 90o và BC = 50cm; B^ = 48o (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Xem đáp án

Áp dụng hệ thức liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông ta có:


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận