Trắc nghiệm Ôn tập chương 2 Hình học có đáp án (Nhận biết)

  • 937 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đường tròn là hình:

Xem đáp án

Đáp án D

Đường tròn có trục đối xứng là đường thẳng đi qua tâm của nó. Do có vô số đường kính nên đường tròn có vô số trục đối xứng


Câu 2:

Đường tròn tâm O bán kính 5cm là tập hợp các điểm:

Xem đáp án

Đáp án D

Tập hợp các điểm cách O một khoảng 5cm được gọi là đường tròn tâm O bán kính 5cm nên B, C đúng

Tập hợp các điểm cách O một khoảng nhỏ hơn hoặc bằng 5cm được gọi là hình tròn tâm O bán kính 5cm nên A sai


Câu 3:

Cho tam giác ABC cân tại đỉnh A, nội tiếp đường tròn (O). Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

Vì tam giác ABC cân tại A nên tâm đường tròn ngoại tiếp nằm trên đường cao của tam giác đi qua A, hay OA vuông góc với BC mà tiếp tuyến của (O) tại A thì cũng phải vuông góc với OA (tính chất tiếp tuyến của đường tròn).

Vì vậy tiếp tuyến tại A của đường tròn sẽ song song với BC


Câu 4:

Cho (O; R) và đường thẳng a, gọi d là khoảng cách từ O đến a. Phát biểu nào sau đây là sai:

Xem đáp án

Đáp án C

Nếu d = R thì đường thẳng a tiếp xúc với đường tròn (O) nên C sai, D đúng


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là sai:

Xem đáp án

Đáp án A

Đường kính đi qua trung điểm của một dây chưa chắc đã vuông góc với dây ấy (trường hợp dây là đường kính của đường tròn)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận