Trắc nghiệm Phương trình bậc nhất hai ẩn có đáp án (Nhận biết)

  • 842 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho phương trình ax + by = c với a  0; b  0. Nghiệm của phương trình được biểu diễn bởi

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có với a  0; b  0 thì ax + by = c by = −ax + c  y=abx+cb

Nghiệm của phương trình được biểu diễn bởi xRy=abx+cb


Câu 2:

Cho phương trình ax + by = c với a 0; b  0. Chọn câu đúng nhất

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by = c luôn có vô số nghiệm

Tập nghiệm của phương trình được biểu diễn bởi đường thẳng d: ax + by = c

Ta có với a  0; b  0 thì ax + by = c by = −ax + c y=abx+cb

Nghiệm của phương trình là S=x;abx+cb|x


Câu 3:

Phương trình nào sau đây là bậc nhất hai ẩn?

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình 2x+y21=0 là phương trình bậc nhất hai ẩn


Câu 4:

Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình 4x + 0y – 6 = 0 là phương trình bậc nhất hai ẩn


Câu 5:

Công thức nghiệm tổng quát của phương trình 3x + 0y = 12

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có 3x + 0y = 12  x = 4

Nghiệm tổng quát của phương trình yx=4


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận