Trắc nghiệm Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn có đáp án (Nhận biết)

  • 1089 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Số tâm đối xứng của đường tròn là:

Xem đáp án

Đáp án A

Đường tròn là hình có tâm đối xứng. Tâm đường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó.

Nên đường tròn có một tâm đối xứng duy nhất là tâm của đường tròn


Câu 2:

Tâm đối xứng của đường tròn là:

Xem đáp án

Đáp án D

Đường tròn là hình có tâm đối xứng. Tâm đường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó.

Nên đường tròn có một tâm đối xứng duy nhất là tâm của đường tròn


Câu 3:

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về trục đối xứng của đường tròn?

Xem đáp án

Đáp án D

Đường tròn là hình có trục đối xứng. Bất kì đường kính nào cũng là trục đối xứng của đường tròn

Nên đường tròn có vô số trục đối xứng


Câu 4:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống: “Đường tròn có … trục đối xứng”

Xem đáp án

Đáp án C

Đường tròn là hình có trục đối xứng. Bất kì đường kính nào cũng là trục đối xứng của đường tròn

Nên đường tròn có vô số trục đối xứng


Câu 5:

Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là

Xem đáp án

Đáp án B

Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của ba đường trung trực của tam giác đó


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận