Trắc nghiệm Toán 9 Bài 1 (có đáp án): Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

  • 1137 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 2:

Cho hình trụ có bán kính đáy R = 4 (cm) và chiều cao h = 5 (cm). Diện tích xung quanh của hình trụ là:

Xem đáp án

Đáp án A

Diện tích xung quanh của hình trụ là:

Sxq = 2πRh = 2π.4.5 = 40π (cm2)


Câu 3:

Cho hình trụ có bán kính đáy R = 8cm và diện tích toàn phần 564π cm2. Tính chiều cao của hình trụ:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có diện tích toàn phần của hình trụ:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án


Câu 4:

Cho hình trụ có bán kính đáy R và chiều cao h. Nếu ta tăng chiều cao lên hai lần và giảm bán kính đáy đi hai lần thì:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Hộp sữa Ông Thọ có dạng hình trụ (đã bỏ nắp) có chiều cao h = 12cm và đường kính đáy d = 8cm. Tính diện tích toàn phần của hộp sữa.

Xem đáp án

Đáp án D

d=8cmr=d2=4cm là bán kính đáy

Diện tích toàn phần của hộp sữa là: Stp=2πrh+πr2=2π.4.12+π.42=112π(cm2) (vì bỏ nắp nên chỉ có 1 đáy)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận