Trắc nghiệm Toán 9 Bài 1 (có đáp án) : Phương trình bậc nhất hai ẩn

  • 1864 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho phương trình ax + by = c với a 0; b  0. Nghiệm của phương trình được biểu diễn bởi.

Xem đáp án

Ta có với a  0; b  0 thì ax + by = c  by = −ax + c y=abx+cb

Nghiệm của phương trình được biểu diễn bởi xRy=abx+cb

Đáp án: A


Câu 2:

Cho phương trình ax + by = c với a  0; b  0. Chọn câu đúng nhất.

Xem đáp án

Phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by = c luôn có vô số nghiệm

Tập nghiệm của phương trình được biểu diễn bởi đường thẳng d: ax + by = c

Ta có với a  0; b  0 thì ax + by = c  by = −ax + c y=abx+cb

Nghiệm của phương trình là S=x;abx+cb|x

Vậy cả A, B, C đều đúng

Đáp án: D


Câu 3:

Phương trình nào sau đây là bậc nhất hai ẩn?

Xem đáp án

Phương trình 2x + y2  1 = 0 là phương trình bậc nhất hai ẩn

Đáp án: C


Câu 4:

Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

Xem đáp án

Phương trình 4x + 0y – 6 = 0 là phương trình bậc nhất hai ẩn

Đáp án: A


Câu 5:

Phương trình nào dưới đây nhận cặp số (−2; 4) làm nghiệm?

Xem đáp án

Thay x = −2; y = 4 vào từng phương trình ta được:

+) x – 2y = −2 – 2.4 = −10  0 nên loại A

+) x – y = −2 – 4 = −6  2 nên loại C

+) x + 2y + 1 = −2 + 2.4 + 1 = 7  0 nên loại D

+) 2x + y = −2.2 + 4 = 0 nên chọn B

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Team Music

Hay ạ

Bình luận


Bình luận