Trắc nghiệm Toán 9 Bài 2 (có đáp án): Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

  • 4500 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Điều kiện xác định của biểu thức 7x-4 là ?

Xem đáp án

Biểu thức 7x-4 có nghĩa khi  7x- 407x4  x47

Chọn đáp án D.

 


Câu 2:

Điều kiện xác định của biểu thức 12x-x2 là ?

Xem đáp án

Chọn đáp án C.


Câu 3:

Giá trị của biểu thức S=6+25+6-25 là ?

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 4:

Giá trị của phép toán  1267+26-7-26là?

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 5:

Phân tích biểu thức x2 - 23.x + 3 thành nhân tử ?

Xem đáp án

Chọn đáp án A.

Ta có:

 x2 - 23.x + 3= x2 - 2x(3) + (3)2 = (x - 3)2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Trần Ngọc Vũ

Bình luận


Bình luận

thái văn dũng
16:47 - 16/09/2020

cho em hoi sao co bai nay dap an nhu vay

Thanh Vu
21:53 - 25/11/2020

tính ra

lê hồng trọng
21:45 - 06/12/2020

tui lm đúng 5 câu lun

nhung ngo
21:49 - 24/10/2021

dễ :v