Trắc nghiệm Toán 9 Bài 2 (có đáp án): Đồ thị hàm số y = ax^2 (a khác 0)

  • 1318 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đồ thị hàm số y = 1/3 x2 đi qua điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án


Câu 2:

Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số y = x2 với đường thẳng y = 4x - 3 là?

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình hoành độ giao điểm là:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Do đó tọa độ giao điểm là (1; 1), (3; 9)


Câu 3:

Số giao điểm của đồ thị hàm số y = 4x2 với đường thẳng y = 4x - 3

Xem đáp án

Đáp án B

Phương trình hoành độ giao điểm:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Khi đó phương trình hoành độ giao điểm trên vô nghiệm.

Vậy không có giao điểm nào


Câu 4:

Trên mặt phẳng tọa độ cho điểm A( 1; 2) thuộc đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0).

Hỏi điểm nào thuộc đồ thị hàm số ?

Xem đáp án

Đáp án A

Vì điểm A(1; 2) thuộc đồ thị hàm số y = ax2  (a0) nên:

2 = a.12 ⇒ a = 2

Vây hàm số đã cho là y = 2x2.

Trong các điểm đã cho chỉ có điểm M (2; 8) thuộc đồ thị hàm số.


Câu 5:

Biết đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0) đi qua điểm A(1; a). Hỏi có bao nhiêu giá trị của a thỏa mãn?

Xem đáp án

Đáp án D

Do đồ thị hàm số y = ax2  (a0) đi qua điểm A(1; a) nên:

a = a.12 ⇔ a = a ( luôn đúng với mọi a khác 0).

Vậy có vô số giá trị của a thỏa mãn.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận