Trắc nghiệm Toán 9 Bài 2 (có đáp án): Tỉ số lượng giác của góc nhọn

  • 2193 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 2:

Cho α là góc nhọn bất kỳ. Chọn khẳng định đúng.

Xem đáp án

Đáp án B

Cho α là góc nhọn bất kỳ, khi đó sin2α+cos2α =1


Câu 3:

Cho α và β là góc nhọn bất kỳ thỏa mãn αβ = 90°. Chọn khẳng định đúng.

Xem đáp án

Đáp án B

Với hai góc α và β mà α + β = 90°

sinα = cosβ; cosα = sinβ

tanα = cotβ ; cotα = tanβ


Câu 4:

Cho α là góc nhọn bất kỳ. Chọn khẳng định sai.

Xem đáp án

Đáp án D

Cho α là góc nhọn bất kỳ, khi đó


Câu 5:

Cho tam giác ABC vuông tại c có BC = 1,2 cm, AC = 0,9 cm . Tính các tỉ số lượng giác sinB; cosB

Xem đáp án

Đáp án A

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Trần Xuân Thắng
11:35 - 30/09/2021

câu này bị sai
ad xem lại đi