Trắc nghiệm Toán 9 Bài 2 (có đáp án): Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn

  • 1343 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 5 phút

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

hiếu
16:41 - 04/08/2021

cân thêm bài toán bơi qua sông