Trắc nghiệm Toán 9 Bài 3 (có đáp án): Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

  • 1682 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

 Cho đường tròn (O; R = 25). Khi đó dây cung lớn nhất của đường tròn đó bằng?

Xem đáp án

Đáp án C

Trong đường tròn thì đường kính là dây lớn nhất của đường tròn đó

Vậy dây lớn nhất của đường tròn là 50


Câu 4:

Cho đường tròn (O) đường kính AB. Kẻ hai dây AC và BD song song. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

Xem đáp án

Đáp án A

Qua O dựng đường thẳng vuông góc với AC và BD. Đường thẳng này cắt AC và BD lần lượt tại M và N.

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án


Câu 5:

Cho đường tròn (O;5cm). Dây AB và CD song song, có độ dài lần lượt là 8cm và 6cm. Biết OM, ON theo thứ tự là khoảng cách từ tâm đến dây AB và CD. Tính tổng OM và ON?

Xem đáp án

Đáp án C

Qua O dựng đường thẳng vuông góc với AB và CD, cắt AB và CD lần lượt tại M và N.

Ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Áp dụng định lí Py tago vào tam giác vuông OND và OMB ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Khoảng cách hai dây AB và CD là: MN = OM + ON = 3 + 4 = 7 cm

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận