Trắc nghiệm Toán 9 Bài 4 (có đáp án): Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

  • 1284 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Góc ở hình nào dưới đây biểu diễn góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Cho đường tròn tâm (O) có Ax là tia tiếp tuyến tại điểm A và dây cung AB. Khi đó góc BAx là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung


Câu 2:

Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung có số đo bằng

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung có số đo bằng nửa số đo cung bị chắn


Câu 3:

Kết luận nào sau đây là đúng

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Trong một đường tròn, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận