Trắc nghiệm Toán 9 Bài 3 (có đáp án): Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

  • 1782 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cho tam giác MNP vuông tại N. Hệ thức nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án


Câu 2:

Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = a, AC = b, AB = c. Chọn khẳng định sai?

Xem đáp án

Đáp án B

Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = a, AC = b, AB = c. Ta có:

+ Theo định lý Pytago ta có a2=b2+c2  nên C đúng

+ Theo hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông ta có:

b = asinB = acosC; c = asinC = acosB; b = ctanB = ccotC; c = btanC = bcotB

Nên A, D đúng


Câu 3:

Cho tam giác ABC vuông tại A có AC = 10 cm, C^= 30°. Tính

Xem đáp án

Đáp án D

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án


Câu 4:

Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 12 cm, B^= 40°. Tính (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2)

Xem đáp án

Đáp án C

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án


Câu 5:

Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 15 cm, AB = 12 cm. Tính AC, B^

Xem đáp án

Đáp án B

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận