Trắc nghiệm Toán 9 Bài 5 (có đáp án): Bảng căn bậc hai

  • 1418 lượt thi

  • 3 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây đúng

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Khẳng định nào sau đây đúng A. căn 2 là số hữu tỉ  B. căn 2 là số vô tỉ (ảnh 1)


Câu 3:

Biết  359259,93. Tính 35,92

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận