Trắc nghiệm Toán 9 Bài 7 (có đáp án): Tứ giác nội tiếp

  • 1441 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O) (hình 1) . Chọn khẳng định sai?

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

(góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong tại đỉnh đối với đỉnh đó )

Phương án A, B, C đúng


Câu 2:

Tứ giác ở hình nào dưới đây là tứ giác nội tiếp?

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Hình 4 đúng vì tứ giác này có 4 đỉnh cùng thuộc một đường tròn


Câu 5:

Cho tam giác ABC có 2 đường cao BD và CE cắt nhau tại H. Tứ giác nào sau đây là tứ giác nội tiếp

Xem đáp án

Chọn đáp án B.

Ta có: BD và CE là đường cao của tam giác ABC nên Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ BC, hai điểm D và E cùng nhìn đoạn thẳng BC dưới 1 góc vuông nên 4 điểm B, C, D, E cùng thuộc 1 đường tròn hay tứ giác BCDE là tứ giác nội tiếp .


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận