Trắc nghiệm Toán 9 Bài 9 (có đáp án): Độ dài đường tròn, cung tròn

  • 989 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 2:

Tính độ dài cung 30° của một đường tròn có bán kính 4 dm

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Độ dài cung Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án


Câu 3:

Chu vi đường tròn bán kính R = 9 là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Chu vi C = 2πR = 2π.9 = 18π


Câu 4:

Biết chu vi đường tròn là C = 36π (cm) . Tính đường kính của đường tròn.

Xem đáp án

Chọn đáp án C.

Chu vi C = πd = 36π  d = 36 .

Vậy đường kính cần tìm là 36cm


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận