Trắc nghiệm Toán 9 (Có đáp án) : Căn bậc ba

  • 1231 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Theo định nghĩa, căn bậc ba của một số a là số x sao cho x3=a

Đáp án C


Câu 2:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

a3=2xa=2x3=8x3

Đáp án D


Câu 3:

Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án


Câu 4:

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án


Câu 5:

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận